Aditivul de ulei Polytron

Este un aditiv specializat cu proprietăţi de rezistenţă la presiuni extreme (agent EP). Acesta este obţinut prin tratarea „chimică” a hidrocarburilor petroliere.

Aditivii și uleiurile Polytron conţin doar petrol pur și aditivi petrolieri, și funcţionează fără aspectele negative aferente aditivilor cu particule solide. Produsul nostru se amestecă cu ușurinţă cu alţi lubrifianţi și este cel util la un amestec iniţial de 10%.

Majoritatea uleiurilor de motor sunt fie minerale (parafină, naftenă, asfalt), sintetice (esteri, polimeri), substanţe solide (grafit, disulfură de molibden, Teflon™), sau unsori (uleiuri cu diverşi agenţi de îngroșare organici sau anorganici). Pentru aceste produse sunt disponibili mai mulţi aditivi care servesc ca inhibitori de coroziune, inhibitori de rugină, etc.

Uleiurile de motor moderne, de exemplu, conţin de obicei 8-10 aditivi diferiţi, reprezentând 15-20% din volumul unui recipient de ulei, restul fiind petrol rafinat sau ulei sintetic.

Avantajele exclusive ale produselor Polytron

  • Efect extraordinar de aderare datorită sarcinii sale ionice, ceea ce înseamnă că molecula uleiului nostru nu se va „scurge” cu ușurinţă atunci când motorul sau alt echipament este oprit. În schimb, aceasta va adera la suprafaţa metalului, și va reduce considerabil fenomenele de uzură la „pornirea uscată”.
  • Capacitatea de a impregna structura cristalină de suprafaţă a metalelor, care nu poate fi apoi distrusă fără înlocuirea sa automată imediată.
  • Valorile frecării surprinzător mai scăzute, care rămân în esenţă permanent pe suprafeţele metalice tratate.
  • Efectul lor de întărire și regenerare, în mod constant înlocuibil, pe suprafeţele de frecare uzate.

Aditivul nostru nu conţine, în nicio formă, particule solide sau semi-solide, cum ar fi grafit, molibden, plumb, cupru, ceramică sau TeflonTM. Acesta nu este un intensificator de vîscozitate. Este, de fapt, un progres extrem de necesar în domeniul ingineriei lubrifierii.