Cea mai cunoscută clasificare internaţională a uleiurilor de motor în funcţie de domeniul de folosire şi nivelul proprietăţilor de exploatare este clasificarea API (Institutul american de petrol). De la data implementării (1947) această clasificare a fost de nenumarate ori completată, deşi principiul de împărţire a uleiurilor în 2 categorii (S si C) s-a păstrat până în prezent. 

În acest sistem de clasificare, uleiurile de motor se notează cu simbolul format din 2 litere. Prima litera indică categoria: din categoria “S” (Service) fac parte uleiurile pentru motoarele pe benzină în 4 timpi, din categoria “C” (Comercial) fac parte uleiurile destinate pentru motoarele de transport auto diesel, pentru tehnica de constructie în afară celei rutiere şi agricultură. Uleiurile universale sunt cele care pot fi folosite pentru ungerea motoarelor pe benzină şi diesel. Cea de a doua literă indică grupa uleiului în funcţie de caracteristicile de exploatare. Cu cât litera este mai îndepartată de începutul alfabetului latin, cu atât este mai ridicat gradul caracteristicilor de exploatare ale uleiului de motor. 

Aflaţi mai multe informaţii aici

Lasă un răspuns